วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การเลี้ยงหมูหลุม (วีดีโอ)

หมูหลุม หมูที่ให้ข้าว ปลา อาหาร

หมูหลุม แนวคิดในการเลี้ยงหมูรูปแบบใหม่ เพื่อการใช้ประโยชน์จากขี้หมูในการเกษตร เป็นการบูรณาการความรู้หลากด้าน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เห็นผลจริง ทั้งยังเป็นการเลี้ยงหมูแบบชีวภาพ ลดการสิ้นเปลืองพลังงานและได้ปุ๋ยหมักเป็นผลพลอยได้
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เกาะจันทร์แห่งนี้ เป็นศูนย์เรียนรู้วิถีเกษตรธรรมชาติที่ครบวงจร หมูหลุมสร้างอาหารพืชคือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยหมัก กลับคืนเป็นข้าว ปลา อาหาร กลับสู่หมูและคน แม้แต่ดอกไม้ที่ปลูกไว้ประดับ ทั้งดาวเรือง และดาวกระจาย ก็ยังเป็นหนึ่งในกระบวนการกำจัดแมลงศัตรูพืช เพื่อสร้างวัฏจักรที่สมดุล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น